Энергоаудит

Енергоаудит  або енергетичне обстеження підприємств та організацій передбачає оцінку всіх аспектів діяльності підприємства, які пов’язані з витратами на паливо, енергію різних видів, воду і деякі енергоносії.

Цілі енергоаудиту:

 1. Виявлення джерел нераціональних енерговитрат і невиправданих втрат енергії,
 2. Визначення показників енергетичної ефективності,
 3. Визначення потенціалу енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності,
 4. Розробка цільової, комплексної програми енергозбереження

Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» запроваджує обов’язкову сертифікацію енергетичної ефективності з 01 липня 2019 року.

Енергетичний сертифікат

електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано.

Сертифікація енергетичної ефективності

вид енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими.

Розрахунки, які виконані після збору даних регламентовані чинним законодавством і мають на меті стимулювання зменшення використання енергоресурсів.
Сертифікація енергетичної ефективності є обов’язковою для:

 • об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, що визначаються відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;
 • будівель державної власності з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни і у всіх приміщеннях яких розташовані органи державної влади;
 • будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель);
 • будівель, в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка та яка має наслідком досягнення класу енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівлі.

А також ОСББ, які розраховують на відшкодування коштів по термомодернізації від Фонду енергоефективності!

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ

Енергетичний паспорт складається для підтвердження відповідності проекту нормативним вимогам та допомагає здійснювати контроль енергоефективності під час експлуатації будівлі і спонукає власників майна до мінімалізації витрат на енергоспоживання. В цьому документі зазначаються енергетичні характеристики (згідно вимог ДБН В.2.6-31:2016), які дають змогу визначити відповідність цих показників вимогам до енергетичної ефективності будівель Також цей документ підтверджує енергетичну якість об’єкту під час оцінювання його ринкової вартості.

Енергетичний паспорт вказує на:

 • клас енергоефективності будівлі,який має бути не нижчим ніж клас «С» відповідно до ДБН В.2.6–31: 2016;
 • енергопотребу будівлі;
 • енергоспоживання об’єкту– енергопотреби з врахуванням втрати в трубах і в котлах.

Наявність єнергопаспорту обов’язкова

 • під час проектування, після проведення капітального ремонту, або під час проведення реконструкції будівлі;
 • для виправлення відхилень від проектних планів;
 • під час введення об’єкту в експлуатацію;
 • якщо були порушені умови експлуатації об’єкту.

У випадку паспортизації багатоквартирного будинку, енергетичні паспорти виготовляються для кожної житлової частини чи блоку та прикріплюються до складу проектної документації.

Складання проектно-кошторисної документації на будівлю не можливе за відсутності енергетичного паспорту для всіх бюджетних установ без винятку.